Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Bliv-slank.dk.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Bliv-slank.dk.

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Bliv-slank.dk. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

LEVERINGSTIDSPUNKT OG TRANSPORT

Levering af varer fra Bliv-slank.dk anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Bliv-slank.dk.

Dette betyder at varene sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 2-4 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

RISIKOEN FOR VARENE

Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber når kunden har modtaget produktet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.

Husk at gemme den originale emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Bliv-slank.dk, skal påberåbes inden 14 dage efter, at du har modtaget produktet. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Bliv-slank.dk. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 14 dage efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode Bliv-slank.dk har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Bliv-slank.dk.

FORTRYDELSESRET

Bliv-slank.dk yder 30 dages tilfredsheds garanti, gældende fra den dag du modtager varen. Bliv-slank.dk underrettes herom senest 30 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

OPLYSNINGSPLIGT

Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til:mail@Bliv-slank.dk

PRIS OG BETALING

Hos Bliv-slank.dk har du mulighed for at betale med Dankort, Visa-Dankort og eDankort.

Alle priser hos Bliv-slank.dk – på web-adressen www.bliv-slank.dk er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt.
Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra Post Danmark”Carry On”(Fly) gældende rater.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail@Bliv-slank.dk eller telefon: 40277220 & 20241770